Accionistes

Qui són els accionistes de SCM AG?

La junta d'accionaris de SCM inclou representants de tota la cadena de creació de valor de la indústria del formatge. Els accionistes/membres són els productes suïssos de llet (PSL), els productors de llet (Fromarte), les organitzacions de les varietats de formatges i les empreses comercialitzadores de formatge.
 
Així doncs, SCM ofereix com a plataforma del sectors les eines de comunicació més adients per tenir èxit en el mercat en les millors condicions.
 
Dintre de l'organització s'uneixen forces per tal d'aplicar els recursos de forma eficient. Els accionistes tenen accés i una influència conjunta sobre l'estructura, els coneixements especialitzats i del mercat, i la planificació de les activitats del SCM.

Com convertir-se en accionista de SCM AG?

Com a nous accionistes només s'entenen empreses comercials, organitzacions del sector i de productors i altres organitzacions i particulars que treballin en l'exportació del formatge i que no eren accionistes a 12 de març de 2004 (assemblea general extraordinària de SCM).

Bases

La cessió d'accions als nous accionistes exigeix l'autorització de la societat (art. 4, apartat 1 dels estatuts de Switzerland Cheese Marketing AG de 12 de març de 2004). La petició d'inscripció al registre d'accions s'ha de dirigir per escrit als presidents del consell d'administració. És el consell d'administració qui s'encarrega de l'acceptació de nous accionistes.
 
En principi la presentació de la sol·licitud està oberta a totes les empreses comercials, organitzacions del sector i de productors i altres organitzacions i particulars.