AOP i IGP

Els segells de qualitat oficials AOP i IGP es reserven per productes tradicionals amb arrelament regional. Després del registre per part de l'Oficina Federal d'Agricultura suïssa, les denominacions protegides només es poden fer servir per a productes que compleixin la normativa de qualitat del plec de condicions pel que fa a l'origen, els processos i la qualitat. Autoritats de certificació independents en controlen el compliment.

La denominació d'origen protegida (AOP) ofereix la garantia que els productes de qualitat s'han originat, processat i acabat en el territori d'origen.

La indicació geogràfica protegida (IGP) també serveix per distingir les especialitats tradicionals i típiques d'una regió clarament definida. Un producte ha d'originar-se, processar-se o acabar-se en el territori de procedència.
Per exemple, en el cas d'un embotit IGP, la carn també por procedir d'animals criats fora de la regió.

Tant els productes DOP com IGP porten en la seva denominació el nom de la regió de la qual procedeixen. Per això és important que la denominació només es faci servir per a productes que compleixin aquests tres requisits:

  • Origen: Els productes estan relacionats amb la regió que els dóna el nom.
  • Connexió amb la terra i la tradició

Més sobre DOP-IGP

www.aop-igp.ch

Formatge suís amb segell de qualitat AOP

En el cas dels formatges AOP, la llet procedeix d'una regió clarament definida. La llet també es processa en formatge a la regió, fins a la fase de maduració del producte.

A Suïssa, les següents varietats de formatge disposen de segell de qualitat AOP:

Berner Alp- und Hobelkäse AOPEmmentaler AOPL'Etivaz AOPLe Gruyère AOPRaclette du Valais AOPSbrinz AOPTessiner Alpkäse AOPTête de Moine AOPVacherin Fribourgeois AOPVacherin Mont-d'Or AOPBloder-Sauerkäse AOPGlarner Alpkäse AOP